Tường bằng vật liệu nhựa

Dưới áp lực gió 24km/h, nhiệt độ 46 độ C bên ngoài và 21 độ C bên trong, hệ thống tường bằng nhựa có khả năng giảm dòng nhiệt trung bình là 25%, tốt hơn rất nhiều so với tường bằng vật liệu.. 

Những bức tường bằng vật liệu nhựa có thể giúp giảm 18 – 25% sự truyền nhiệt so với tường bằng vật liệu cơ bản trong điều kiện có gió.

Trung tâm NAHB, tại phòng thí nghiệm Architectural Testing Inc, đã tiến hành một loạt các khảo sát để xác định định lượng hiệu suất năng lượng trên các loại vật liệu thay thế, trong điều kiện mô phỏng thực tế. Mục đích của nghiên cứu này nhằm so sánh các bức tường bằng vật liệu phổ biến như sợi thủy tinh cách điện và những bức tường bằng sản phẩm nhựa xây dựng như loại xốp nhựa cách nhiệt.

R-value (giá trị R) là một đại lượng cách nhiệt được sử dụng trong xây dựng, giá trị R càng cao thì khả năng kháng nhiệt càng cao. Mặc dù, giá trị R đã được sử dụng trong các tiêu chuẩn xây dựng nhiều thập kỷ qua nhằm xác định các yếu tố tối thiểu đối với tường tiêu chuẩn, nhưng chỉ số này không cung cấp giá trị đầy đủ về tổng thể hiệu suất năng lượng.

Khảo sát này đã chứng minh rõ ràng những lợi ích của việc sử dụng các sản phẩm nhựa trong xây dựng (bao gồm cả nhựa xốp cách nhiệt) bằng những thông số thể hiện sự cải thiện đáng kể hiệu suất về năng lượng ở điều kiện gió và nhiệt độ khác nhau.

– Điều kiện không có gió và nhiệt độ vừa phải (trạng thái tĩnh)

Khi không có gió ở nhiệt độ 21 độ C, hệ thống tường bằng vật liệu nhựa chỉ giảm được 3% dòng nhiệt (không đáng kể).

– Điều kiện có gió và nhiệt độ cực thấp

Dưới áp lực gió 24km/h nhiệt độ -26 độ C bên ngoài và 21 độ C bên trong, hệ thống tường bằng tấm xốp nhựa cách nhiệt có khả năng giảm dòng nhiệt 18%.

– Điều kiện có gió và nhiệt độ vừa phải

Dưới áp lực gió 24km/h, nhiệt độ – 4 độ C bên ngoài và 21 độ C bên trong, hiệu suất cách nhiệt đáng kể, tường bằng nhựa tổng hợp có khả năng giảm dòng nhiệt 20%.

– Điều kiện có gió và nhiệt độ cực cao

Dưới áp lực gió 24km/h, nhiệt độ 46 độ C bên ngoài và 21 độ C bên trong, hệ thống tường bằng nhựa có khả năng giảm dòng nhiệt trung bình là 25%, tốt hơn rất nhiều so với tường bằng vật liệu thông thường. Một số mẫu thí nghiệm còn cho hiệu suất cao hơn 29%.

Những nghiên cứu của Trung tâm NAHB có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đưa vật liệu nhựa vào xây dựng các bức tường. Điều này tương đương với việc nâng cấp các vật liệu cách nhiệt tường từ R-13 tới R-15, hiệu suất cách nhiệt cao hơn trong điều kiện gió và nhiệt độ khác nhau.

Thu Giang (Theo Green Building Solutions)