Xi măng Vicem Hà Tiên chính hãng

Xi măng Vicem Hà Tiên chính hãng

Ứng dụng – Xi măng Portland hỗn hợp PCB50 Vicem Hà Tiên được sử dụng cho hầu hết các loại công trình từ nhà ở dân dụng đến các cao