thép cốt bê tông

Thép thanh vằn

Yêu cầu kỹ thuật. – Tính cơ lý của thép phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng