sản phẩm kính tôi nhiệt

Phương pháp kiểm tra kính cường lực đạt chuẩn

Trong các tấm kính an toàn tôi nhiệt, một số tấm vẫn còn tồn tại tạp chất hạt Niken sunpua (NiS), các hạt này tích tụ và lớn dần dẫn