Nhựa

Nhựa sẽ là vật liệu xây dựng cấu trúc mới?

“Nó chỉ là một vấn đề thời gian”, ông nói với Builder. “Polyethylene tái chế có tính chất cơ khí tuyệt vời và mạnh mẽ như là địa ngục. Nhưng

Tường bằng vật liệu nhựa

Dưới áp lực gió 24km/h, nhiệt độ 46 độ C bên ngoài và 21 độ C bên trong, hệ thống tường bằng nhựa có khả năng giảm dòng nhiệt trung