ngói

Lợp mái nhà bằng ngói

Hiện tại giá bán buôn đến các đại lý cấp 1 từ 120.000 đồng/m2 – 130.000 đồng/m2, rẻ hơn khoảng 20 – 25% so với ngói đất sét nung loại