Gạch 3 lỗ chất lượng cao

Gạch 3 lỗ chất lượng cao

Với nguồn nguyên liệu đất sét chất lượng cao, được ngâm ủ kỹ trong vòng 3 – 6 tháng, qua hệ thống đùn nén và lò nung kỹ thuật cao,