Đá dăm xây dựng

Đá dăm xây dựng 0x4

  Mô tả sản phẩm: Đây là một chất liệu tốt, tạo độ bền vững chắc do tính kết dính của nó khi gặp nước, ngoài ra còn dùng san